LPRT List

June 12, 2023
 • June 12, 2023: 9:30 am - 12:00 pm

  Audition Week Morning group

 • June 12, 2023: 12:30 pm - 3:00 pm

  Audition Week Afternoon group

June 13, 2023
 • June 13, 2023: 9:30 am - 12:00 pm

  Audition Week Morning group

 • June 13, 2023: 12:30 pm - 3:00 pm

  Audition Week Afternoon group

June 14, 2023
 • June 14, 2023: 9:30 am - 12:00 pm

  Audition Week Morning group

 • June 14, 2023: 12:30 pm - 3:00 pm

  Audition Week Afternoon group

June 15, 2023
 • June 15, 2023: 9:30 am - 12:00 pm

  Audition Week Morning group

 • June 15, 2023: 12:30 pm - 3:00 pm

  Audition Week Afternoon group

June 16, 2023
 • June 16, 2023: 9:30 am - 12:00 pm

  Rehearsal TBA

 • June 16, 2023: 12:30 pm - 3:00 pm

  Rehearsal TBA

 • June 16, 2023: 3:15 pm - 4:45 pm

  Costume Meeting for Parent Volunteers

June 19, 2023
 • June 19, 2023: 9:30 am - 12:00 pm

  Rehearsal TBA

 • June 19, 2023: 12:30 pm - 3:00 pm

  Rehearsal TBA

June 20, 2023
 • June 20, 2023: 9:30 am - 12:00 pm

  Rehearsal TBA

 • June 20, 2023: 12:30 pm - 3:00 pm

  Rehearsal TBA

June 21, 2023
 • June 21, 2023: 9:30 am - 12:00 pm

  Rehearsal TBA

 • June 21, 2023: 12:30 pm - 3:00 pm

  Rehearsal TBA

 • June 22, 2023: 1:45 am - 4:15 am

  MOVIE NIGHT!

  Description:

  Doors open at 6:45
  Movie starts at 7:00
  Pick up 9 pm

June 22, 2023
 • June 22, 2023: 9:30 am - 12:00 pm

  Rehearsal TBA

 • June 22, 2023: 12:30 pm - 3:00 pm

  Rehearsal TBA

June 23, 2023
 • June 23, 2023: 9:30 am - 12:00 pm

  Rehearsal TBA

 • June 23, 2023: 12:30 pm - 3:00 pm

  Rehearsal TBA

June 26, 2023
 • June 26, 2023: 9:30 am - 12:00 pm

  Rehearsal TBA

 • June 26, 2023: 12:30 pm - 3:00 pm

  Rehearsal TBA

June 27, 2023
 • June 27, 2023: 9:30 am - 12:00 pm

  Rehearsal TBA

 • June 27, 2023: 12:30 pm - 3:00 pm

  Rehearsal TBA

June 28, 2023
 • June 28, 2023: 9:30 am - 12:00 pm

  Rehearsal TBA

 • June 28, 2023: 12:30 pm - 3:00 pm

  Rehearsal TBA

June 29, 2023
 • June 29, 2023: 9:30 am - 12:00 pm

  Rehearsal TBA

 • June 29, 2023: 12:30 pm - 3:00 pm

  Rehearsal TBA

June 30, 2023
 • June 30, 2023: 9:30 am - 12:00 pm

  Rehearsal TBA

 • June 30, 2023: 12:30 pm - 3:00 pm

  Rehearsal TBA

July 3, 2023
 • July 3, 2023: 9:30 am - 12:00 pm

  Rehearsal TBA

 • July 3, 2023: 12:30 pm - 3:00 pm

  Rehearsal TBA

July 5, 2023
 • July 5, 2023: 9:30 am - 12:00 pm

  Rehearsal TBA

 • July 5, 2023: 12:30 pm - 3:00 pm

  Rehearsal TBA

July 6, 2023
 • July 6, 2023: 9:30 am - 12:00 pm

  Rehearsal TBA

 • July 6, 2023: 12:30 pm - 3:00 pm

  Rehearsal TBA

July 7, 2023
 • July 7, 2023: 9:30 am - 12:00 pm

  Rehearsal TBA

 • July 7, 2023: 12:30 pm - 3:00 pm

  Rehearsal TBA

July 10, 2023
 • July 10, 2023: 9:30 am - 12:00 pm

  Rehearsal TBA

 • July 10, 2023: 12:30 pm - 3:00 pm

  Rehearsal TBA

July 11, 2023
 • July 11, 2023: 9:30 am - 12:00 pm

  Rehearsal TBA

 • July 11, 2023: 12:30 pm - 3:00 pm

  Rehearsal TBA

July 12, 2023
 • July 12, 2023: 9:30 am - 12:00 pm

  Rehearsal TBA

 • July 12, 2023: 12:30 pm - 3:00 pm

  Rehearsal TBA

July 13, 2023
 • July 13, 2023: 9:30 am - 12:00 pm

  Rehearsal TBA

 • July 13, 2023: 12:30 pm - 3:00 pm

  Rehearsal TBA

July 14, 2023
 • July 14, 2023: 9:30 am - 12:00 pm

  Rehearsal TBA

 • July 14, 2023: 12:30 pm - 3:00 pm

  Rehearsal TBA

July 17, 2023
 • July 17, 2023: 9:30 am - 12:00 pm

  Rehearsal TBA

 • July 17, 2023: 12:30 pm - 3:00 pm

  Rehearsal TBA